Հետաքրքրվա՞ծ ես Գերմանիայով: WeAupair ծրագրի միջոցով դու հաստատ կգտնես համապատասխան ընտանիք:

Դու 18-ից 27 տարեկան ես և հաճույքով ես ժամանակ անցկացնում և զբաղվում՞

երեխաների հետ: Դու հաճույքով ես հանդիպու՞մ երիտասարդ մարդկանց հետ ամբողջ

աշխարհից և ցանկանու՞մ ես նոր փորձ ձեռք բերել արտասահմանում:

Այդ դեպքում Au-pair ծրագիրը WeAupair-ի հետ քեզ առաջարկում է Գերմանիա գալու լավ

հնարավորություն: Արդեն ավելի քան 60 տարի Au-pair ծրագիրը երիտասարդ մարդկանց

առաջարկում է հնարավորություն՝ ուրիշ երկրում ապրելու և նոր մարդկանց ու նոր

մշակույթների հետ ծանոթանալու:

Miniaturbild
Miniaturbild
FAQ
 • Գրպանի փող՝ 280 € ամսական
 • Տևողությունը՝ առնվազն 6 ամիս, իսկ առավելագույնը 12 ամիս, հնարավոր է նաև ավելի կարճ ժամանակահատված
 •  Լեզվի կուրս՝ հյուընկալող ընտանիքը քեզ վճարում է ամսկան 50 € լեզվի կուրսի համար, ինչպես նաև ճանապարհածախսը մինչև լեզվի դպրոց (օրինակ՝ մեկ ամսվա ուղետոմս)
 • Աշխատանք և ազատ ժամանակ՝ Դու աշխատում ես օրը 6 ժամ և շաբաթական 30 ժամ, 1,5 օր և 4 երեկո դու ազատ ես: Օրենքով նախատեսված տոնական օրերը հիմնականում ազատ են իսկ աշխատելու դեպքում կփոխարինվեն այլ ազատ օրերով։
 • Արձակուրդ՝ Ամսվա մեջ երկու օր վճարովի արձակուրդ է տրվում, կիրակիները չեն համարվում արձակուրդային օրեր
 • Կացարան՝ դու կունենաս քո սեփական սենյակը, որը կահավորված է, ջեռուցված է և հնարավոր է բանալիով փակել
 • Սնունդը՝ սննդի հարցն ազատ է, նաև ազատ օրերին
 • Ապահովագրությունը՝ հյուընկալող ընտանիքը վճարում է քո դժբախտ դեպքերից, բժշկական և վնասի փոխհատուցման ապահովագրություն
 • Միջնորդությունը քեզ համար անվճար
 • Լեզվական գիտելիքներ առնվազն Ա1 մակարդակի։ Գերմաներենը լինելու է խոսակցական լեզու ընտանիքում։
 • երեխաների հետ վարվելու փորձ
 • Վիզայի համար վճարվող գումարը և երկիր ժամանելու ուղետոմդը դու ես վճարում
 • Ընտանիքի ընտրությունը՝ :WeAupair-խորհրդատուն ընտրում է քեզ համար համապատասխան ընտանիք իր տարածքում և նախապատրաստում է վիզայի համար դիմելու փաստաթղթերը
 • Ազատ ժամանակ՝ WeAupair խորհրդատուն կանոնավոր կերպով կազմակերպում է հանդիպումներ, որոնք ուղեկցվում են տվյալ տարածաշրջանում անցկացվող էքսկուրսիաներով և տալիս են հնարավորություն՝ ծանոթանալ Au-pair-ծրագրի ուրիշ մասնակիցների և տվյալ տարածաշրջանի հետ
 • Խնդիրներ՝ ընտանիքի հետ կամ գերմաներեն լեզվի կուրս փնտրելու հարցում ունեցած խնդիրների դեպքում քո WeAupair-խորհրդատուն քեզ կսատարի, և դա արվում է անվճար:
 • Ուղարկիր քո փաստաթղթերը WeAupair ծրագրի խորհրդատուին՝ քո ցանկացած տարածքի մոտակայքում: Նրան դու կարող ես դիմել նաև քո բոլոր հարցերով: Քեզնից պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝դիմում, լեզվի մակարդակն ապացուցող վկայական, երեխաների խնամքի փորձ ունենալու երաշխավորագիր, տեղեկանք բժշկից, անձնագրի լուսանկար, ինքնակենսագրություն, անձնագրի կամ ճամփորդկան անձնագրի պատճեն, երեխաների միջավայրում արված քո լուսանկարը, նամակ հյուրընկալող ընտանիքին:
 • Կարճ ժամանակ անց դու լուր կստանաս քո WeAupair-խորհրդատուից, որը քեզ հյուընկալող ընտանիք կառաջարկի: Դու կապի մեջ կմտնես հյուրընկալող ընտանիքի հետ և եթե ընտանիքը քեզ ամապատասխանում է, ապա դու կարող ես պատրաստվել Գերմանիա ճամփորդության:
Downloads

Diese Formulare solltest Du uns ausgefüllt per E-Mail zuschicken:

Ո՞րտեղ գտնել հյուընկալող ընտանիք և WeAupair-խորհրդատու:
Mit Menü oder Karte eine Beratungsstelle auswählen
Erfahrungsberichte
Eiffelturm

 

Unsere Partneragentur in Paris hat die Au-pairs gefragt, was es für sie bedeutet, Au-pair zu sein.

Mareike
Spanien

Ein Blog-Beitrag von unserer Partneragentur in Madrid

Gabriele
Collage

Meine Erfahrungen in Deutschland waren wie der Blick auf ein anderes Universum.

Gabriele